سفیرجمهوری اسلامی ایران در تازنزانیا
روابط اقتصادي دوجانبه

 

فرصتهای سرمایه گذاری در تانزانیا

ثبت شرکتها در تانزانیا

تمام شرکت هایی که در تانزانیا فعالیت دارند، وضعیت حقوقی آنان به هر شکلی که باشد، باید در آژانس ثبت تجارت و اعطای مجوز (BRELA) در وزارت صنایع، تجارت و بازاریابی ثبت گردند. بهر حال لازم است موافقت ها، مجوزها و لیسانس فعالیت شرکتها بسته به بخشی که آن شرکت قصد فعالیت دارد، اخذ شود. لازم است شرکتهای خصوصی حداقل دو مدیر معرفی کنند.

بمنظور ایجاد و تشکیل یک فعالیت تجاری در تانزانیا، یک سرمایه گذار باید اسناد و مدارک مهم زیر را داشته باشد:

 • گواهی ثبت اساسنامه شرکت( Certificate of Incorporation

 • یادداشت و اساسنامه شرکت( Memorandum and Articles of Association)

 • مجوز تجاری                                   - گواهی تسویه مالیات بر درآمد

 • مجوز اقامت از نوع Aیا B                   - شماره شناسایی مالیاتی (TIN)

 • قرار داد اجاره یا سند ملک                   - طرح تجاری یا  امکان سنجی آن

 • گواهی مشوقها (برای پروژه هایی که از سوی مرکز سرمایه گذاری تانزانیا(TIC) تصویب می شود)

ثبت شرکت ها

روند ثبت شرکتها که مرکز سرمایه گذاری تانزانیا از طرف سرمایه گذاران انجام می دهد منجر به تبدیل آن به یک شرکت داخلی خواهد شد که گواهی ثبت اساسنامه شرکت با پرداخت هزینه ای حدود 126200 تا 400000 شیلینگ تانزانیا صادر می شود، ضمن آنکه گواهی انطباق (Compliance) که 1200 دلار هزینه دارد برای شرکت خارجی صادر خواهد شد. این هزینه ها شامل ثبت، عوارض حق تمبر بر اساسنامه شرکت می باشد.

مجوزهای صنعتی:

مجوزهای صنعتی بمحض تقاضا و تحویل گواهی ثبت اساسنامه شرکت/ انطباق یا گواهی مشوقهای مرکز سرمایه گذاری تانزانیا  اخذ خواهد شد. هزینه مجوز صنعتی 450000 شیلینگ تانزانیا می باشد.

برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به مسئول اصلی اجرایی

Business Registration and Licensing Agency ( BRELA)

P.O.Box 9393, Dar es salaam, Tanzania

Tel: 2180141/2180113

Fax: 255-22-2180371

Email: usajili@intafrica.com

Website: www. Brela-tz.org

ثبت علائم(Mark) تجاری یا خدماتی

بموجب مقررات 11 قانون علائم تجاری یا خدماتی مصوب 2000، درخواستها باید به عوامل زیر ارائه شود:

 • Abdul Malik & Surende

P.O.Box763DSM                  Tel: 2184871/ 2184269                 Email: dilesh@raha.com

 • Donald’s & wood Advocates

P.O.Box4369DSM                Tel: 21187889                                 Email: Donald@raha.com

3-Mkono& Co. Advocates

P.O.Box4369DSM            Tel: 2119570/ 2122176          Email:nimrod.mkono@mkono.com

 • K & M Advocates

P.O.Box71394DSM                 Tel:2133616/19                         info@kmadvocates.com

پذیرش علائم تجاری یا خدماتی مستلزم پرداخت هزینه تقاضانامه به مبلغ 50000 شیلینگ تانزانیا و 15000 شیلینگ تانزانیا برای آگهی بمدت 60 روز می باشد. در صورت رد تقاضانامه، یک سرمایه گذار می تواند خواستار دلایل رد آن از مسئول ثبت شود یا با پرداخت 60000 شیلینگ به دادگاه خواستار رسیدگی تقاضا بر اساس دلایل ارائه شده برای استیناف گردد.

مجوز تجاری

میز صدور مجوز تجاری مرکز سرمایه گذاری تانزانیا (ITC) تقاضانامه ها را از سرمایه گذاران جمع آوری می کند و از طرف سرمایه گذاران آنرا به مراجع صدور مجوز مربوطه ارائه می دهد و همچنین بیمه مجوزهای موقت تجاری را پیگیری کرده و مجوزهای دائمی را به مراجع صدور مجوز مربوطه ارائه می دهد.

مدارک مورد نیاز برای تقاضای مجوز تجاری:

 • فتوکپی گواهی ثبت اساسنامه شرکت( Certificate of Incorporation

 • یادداشت و اساسنامه شرکت( Memorandum and Articles of Association)

 • مدارک اثبات تابعیت تانزانیایی، بعنوان مثال فتوکپی گذرنامه،گواهی تولد، در صورتیکه تابعیت غیر تانزانیایی دارید، مجوز اقامت نوع Aکه بیانگر سهامداران می باشد.

 • قرار داد اجاره زمین یا مالکیت زمین

 • شماره شناسایی مالیاتی (TIN)

 • در صورتیکه سهامداران مقیم تانزانیا نباشند، ارائه وکالت نامه از طرف آنها

 • در صورتیکه سهامداران شرکت مقیم تانزانیا نباشند و در تانزانیا نیز زندگی نمی کنند، ارائه وکالتنامه ای از طرف آنها.

تذکر: همچنین شرایطی برای کسب و کار خاص وجود دارد بعنوان مثال برای کار ترخیص و ارسال کالا نیاز به مجوز نمایندگان مشتری ( CAL) نیاز است، برای هتل های گردشگری، عوامل سفر، نمایندگی شکار و گردشگری نیاز به مجوز نمایندگی گردشگری (TALA) نیاز می باشد. برای وکلا، خلبانان، معدنکاران و بیمارستان مدارک و گواهی های حرفه ای لازم است.

قانون مصوب 2007 ثبت فعالیت های تجاری که اخیرا ارائه شده جایگزین قانون 25 مجوز کسب و کار مصوب 1972 شده است. بر اساس سیستم جدید هر یک از شرکتهای تجاری که بطور فعالانه در تانزانیا کار می کنند باید در اداره ثبت بصور دائمی ثبت گردند.

مرجع ثبت یک فعالیت تجاری می تواند در شرایط وقوع یکی از موارد زیر اقدام به تعلیق برخی فعالیت های تجاری مشخص نماید:

 • در صورتی که مکان تجاری گرفته شده برای مقاصد مورد نظر مفید نباشد؛

 • صاحب مجوز محکوم به جرمی شده باشد؛

 • ورشکستگی یا

 • ناتوانی و قصور در رعایت شرایط مجوز

هر یک از متقاضیان باید موارد زیر را مندرج نمایند:

- نام و فعالیت شرکت تجاری                           - تاریخ شروع بکار       

- نام و ملیت صاحب فعالیت تجاری                    - نوع و اصل فعالیت تجاری             

- ماهیت هر فعالیت فرعی دیگر                       - تعداد کارکنان      

- آدرس شرکت تجاری                        - مدیر اجرایی یا هر کسی که مسئول شرکت می باشد.

ثبت حق امتیاز (Patent)

ثبت حق امتیاز 6 مرحله زیر را در بر می گیرد که شامل:

 • پر کردن فرم شماره 2 حق امتیاز به همراه اسناد حق امتیاز

 • پرداخت هزینه درخواست به مبلغ 12000 شیلینگ تانزانیا

 • بررسی رسمی

 • آگهی و تبلیغ درخواست داده شده

 • دعوت به پرداخت هزینه 10000 شیلینگی سند آن

 • بیمه گواهی حق امتیاز داده شد

بخش معدن

 

تانزانیا از منابع فراوان معدنی برخوردار است. مهمترین منابع معدنی طلا، الماس، فلزات اساسی ( مانند نیکل، کبالت، مس) و سنگهای قیمتی ( مانند یاقوت سرخ(Ruby)، یاقوت کبود( sapphire)  و تانزانایت ) و معادن صنعتی ( مانند خاکستر سودا ( soda Ash) ، کائولین، فسفات و سنگ آهن و ذغال سنگ ) می باشد. تانزانیا تنها منبع سنگ قیمتی تانزانایت می باشد.

تانزانیا مقصد اولیه سرمایه گذاری معدنی در افریقا می باشد. این کشور محیط جغرافیایی جذابی برای سرمایه گذاری در بخش معدن بخاطر وجود:

 • پایگاه اطلاعاتی جامع جغرافیایی و زمین شناسی

 • در دسترس بودن نقشه های تپوگرافی و هوایی از کل کشور و عدم وجود سیاست تبعیض آمیز معدنی.

تانزانیا اکنون در نقشه بین المللی بخاطر منابع معدنی فراوانش از لحاظ سهم قابل توجهی از نظر تولید و ذخایر مطرح می باشد. از اواسط دهه 1980 که اصلاحات اقتصادی در تانزانیا صورت گرفته است درهای کشور بر روی سرمایه گذاری در بخش معدن برای شرکتهای داخلی و خارجی باز شده است. نتیجه این سیاستگذاری از حیث سرمایه گذاری در این بخش قابل توجه بوده است و مجوزهای بهره برداری معدن و مجوز های اکتشاف معدن صادره در سال 2008 ، 4980 مورد بوده است. بطور کلی سیاست تانزانیا در بخش معدن با هدف جذب، حمایت و تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی در اکتشاف معدن، بهره برداری از معدن، عمل آوری و بازاریابی معدن می باشد. قانون معدن 1998 امنیت مدت اجاره سرمایه گذاران، بازگشت سرمایه و سود حاصله را تضمین می کند و در اخذ حقوق معدنی سیستم اداری و مقررات شفافی را ارائه می دهد.

تانزانیا سومین تولید کننده بزرگ طلا پس از افریقای جنوبی و غنا در قاره افریقا می باشد. از نظر سهم صادراتی بخش معدن با نرخ 3/17 درصد سریعترین بخش در حال رشد تانزانیا می باشد. ارزش صادرات بخش معدن از 14 میلیون دلار در سال 1996 به 5/995 میلیون دلار در سال 2008 افزایش یافت.

مرکز توسعه تجارت و صادرات سنگهای قیمتی برش شده و بعمل آمده دولت بمنظور ایجاد مرحله ای برای رشد صنعت ایجاد تراش و نقوش می باشد که بدین طریق کشور می تواند مهارتهای مورد نیازی که در حال حاضر کشور فاقد آن است را جذب کرده و توسعه دهد.

بخش ذغال سنگ و آهن

بخش های ذغال سنگ و سنگ آهن تانزانیا ظرفیت تولید 100-60 میلیون دلار در سال برای کسب درآمد حاصل از صادرات ذغال سنگ و تولید 400 مگاوات برق اضافی را دارد. پروژه های شناسایی شده شامل توسعه بیشتر ذخایر ذغال سنگ منطقه Kiwira  و Mchuchuma- Katawake  و نیز توسعه ذخایر سنگ آهن در منطقه Ligangaمی باشد. پتانسیل نیاز جهانی و منطقه ای برای این ذخایر بسیار مثبت ارزیابی شده است.

تانزانیا و کشورهای همسایه نیاز مبرمی برای توسعه منابع جدید انرژی جهت تامین نیازهای ملی و پروژه های صنعتی خاص خود را دارند.

نفت و گاز

عملیات اکتشاف گاز قابل ملاحظه ای در مناطق ساحلی جزیره Songo Songo،BayMnaziو Kimbiji  انجام شده است و بهره برداری تجاری برای تولید انرژی در جولای 2004 آغاز شد. بطور کلی در مجموع 35 عملیات اکتشافی و چاه حفر شد و اکثریت این چاه ها در بستر ساحلی بوده اند.

اکتشاف و بهره برداری از تمام منابع معدنی در کشور از جمله ذغال سنگ و نفت در حوزه مسئولیت وزارت انرژی و معادن می باشد. قانون ( اکتشاف و تولید ) نفت 1980، اکتشاف و بهره برداری از نفت را مدیریت می کند در حالیکه مرجع تنظیم انرژی و آب (EWURA) مسئول تنظیم انتقال گاز و نفت توسط لوله می باشد.

علائم جریان نفت در منطقه Tundau( در جزیره پمبا) ؛ Kilwa Masoko، امتداد رودخانه Luhoi؛ منطقه Mafiaو Makaraweدیده شده است. در عین حال علائم ماده لزج نفتی (bitumen) در منطقه Msimbati،Nyuni، Okuzaو جزیره Lathanدر اقیانوس هند و منطقه Wingayongoدیده شده است. از سوی دیگر گفته می شود که گاز طبیعی در منطقه Nyuruko(Msibati)، رودخانه Luhoiو در امتداد دریاچه Tanganyikaکه در چندین نقطه گاز از بستر دریاچه به سطح بالا جریان پیدا کرده، وجود دارد.

معادنی که از سال 1998 تا 2006 توسعه یافته اند

 

معدن                                                          مواد معدنی                           آغاز بهره برداری

معدن الماس Williamson                            الماس                                    1940

معدن طلای  Golden Pride(Resolute)         طلا                                     1998

معدن طلای Geita                                       طلا                                     2000

معدن تانزانایت Merelani                             تانزانایت                               2000

معدن طلای Bulyabhulu                            طلا                                     2001

معدن طلای North Mara                          طلا                                       2002

معدن طلای Tulawaka                             طلا                                        2005

معدننیکل Kabanga                     نیکل              قرار است در سال 2011 شروع بکار کند

 

منابع معدنی صنعتی

تانزانیا دارای ذخایر قابل توجهی از منابع معدنی صنعتی نیز می باشد. این معادن شامل کائولین که در 30 کیلومتری دارالسلام قرار دارد و فسفات که در منطقه Manyaraقرار دارد می باشد.

زمینه ها و فرصت های سرمایه گذاری در بخش معدن

مواد معدنی-بخاطر مواد معدنی بسیار متنوع، فرصت سرمایه گذاری برای اکتشاف مواد معدنی و بهره برداری از معادن از طریق گرفتن زمین یا مشارکت در سرمایه گذاری مشترک با صاحبان فعلی حق بهره برداری از معادن وجود دارد.

بعلاوه سرمایه گذاری افزونتر بویژه در معادن سنگهای قیمتی و ساخت جواهرات( مانند حک نقوش، برش، پرداخت سنگهای قیمتی و غیره )و نیز عرضه خدمات معدنی مانند حفاری، مساحی و نقشه برداری ژئوفیزیک هوایی، خدمات آزمایشگاهی و پالایش سنگهای قیمتی وجود دارد. این فرصت ها شامل عرضه و یا بکارگیری تجهیزات در معادن بزرگ یا کوچک و نیز بهره برداری قراردادی می گردد.

نفت و گاز- فرصت های عالی برای اکتشاف و بهره برداری نفت و گاز از بستر سخت دریا و رودخانه ها وجود دارد. جریان نفت در منطقه Tundau، Kilwa Masoko، امتداد رودخانه Luhoi؛ منطقه Mafiaو Makaraweدیده شده است. همچنین علائم ماده لزج نفتی (bitumen) در منطقه Msimbati،Yumi، Okuzaو جزیره Lathanدر اقیانوس هند دیده شده است.

هکتارها زمین برای مذاکره جهت توافق بر اساس سهم تولید (PSA) از جمله در بستر Rufiji، بستر صخره ای داخل دریاچه های Rukwa  و Tanganyikaو بستر Ruhuhu’s Karooوجود دارد.

ردپای گاز طبیعی در منطقه Nyuruko(Msibati)، رودخانه Luhoiو امتداد دریاچه Tanganyikaدیده شده که نیازمند بررسی بیشتر و مهار آن می باشد.

ملاحظه:

 • بر اساس آمار های جدید، تانزانیا سومین کشور تولید کننده طلای افریقا می باشد که تولید طلا در این کشور از 9/40 تن در سال 2009 به 6/44 تن در سال 2010 افزایش یافته است. ارزش طلای تولید شده در تانزانیا در سال 2010 به 77/1 میلیارد دلار رسید که نسبت به 076/1 میلیارد دلار در سال 2009 افزایش خوبی را نشان می دهد. از اینرو معدن نقش اول را در صادرات و کسب درآمد ارزی برای این کشور بهمراه دارد. از لحاظ اشتغال نیز حدود 11000 نفر در معادن طلای این کشور مشغول بکار می باشند.

 

  بخش گردشگری

تانزانیا تنها کشور جهان می باشد که بیش از 25 درصد مجموع قلمروش را به پارک حیات وحش و مناطق تفریحی و بازی اختصاص داده است و از اینرو جذب گردشگر در تانزانیا یکی از سریعترین رشد مقاصد تعطیلات و گردشگری در جهان را داشته است. کشورهای زیادی هستند که بخاطر داشتن ویژگیهای استثنایی بخود می بالند. تانزانیا نیز از نظر حیات وحش و جذابیت های طبیعی و تاریخی در راس این کشورها قرار دارد. حدود 14 پارک ملی، 17 منطقه تفریحی و بازی، 50 منطقه بازیهای کنترل شده (game - controlled)، یک منطقه حفاظت شده و دو پارک دریایی و دو منطقه دریایی در تانزانیا وجود دارد.

مدار (Circuit) شمالی

بازار گردشگری تانزانیا به دو مدار عمده تقسیم شده است. مدار شمالی که شامل پارکهای ملی سرنگتی (Serengeti)، تارانگیر(Tarangire)، دریاچه مانیارا (Manyara) و منطقه آروشا      می باشد. کوه دیدنی کلیمانجارو بزرگترین کوه آزاد قاره افریقا نیز در این منطقه می باشد. این کوه به همراه دهانه آتشفشانی Ngorongoroیکی از 8 عجایب جهان محسوب می شود و این منطقه در میان چشمگیرترین و مهییج ترین جاذبه گردشگری در جهان می باشد.

مدار جنوبی

« مدار گردشگری جنوبی » مناطق تعیین شده معروف تفریحی و بازی Selousبزرگترین منطقه در افریقا و Mikumi، کوههای Udzungwa، پارکهای ملی Ruaha   و  Katavaرا در بر می گیرد. سایر جاذبه های گردشگری مدار جنوبی شامل دریاچه ویکتوریا ( منشاء رودخانه نیل ) ، دریاچه نیاسا (Nyasa) ، دریاچه تانگانیکا می باشد که فرصتهایی را برای استراحت در سواحل، ورزشهای آبی و ماهیگیری تفننی را فراهم می سازد. اگر چه تانزانیا در مقایسه با کنیا تعداد کمتری گردشگر را جذب می کند اما عواید گردشگری بیشتری دارد. شاید دلیل آن بخاطر گرانتر بودن تانزانیا ( برای مثال بالا بودن نرخ هتل ها) باشد اما دلیل دیگر بخاطر تفاوتهای فعالیت های گردشگری در دو کشور می باشد. در کنیا بخش بزرگی از بازدید گردشگران بصورت گذران تعطیلات در سواحل می باشد که نسبتا ارزان قیمت می باشد اما در تانزانیا بیشتر گردشگری بصورت گردشگری مناطق حیات وحش (Safari) می باشد که گرانتر می باشد.

گردشگری در سواحل

سواحل اقیانوس هند تانزانیا 804 کیلومتر از سواحل بدون آلودگی و عالی در افریقا می باشد. شن های سفید و سواحل بدون آلودگی فضای آرامی را برای استراحت و آفتاب گرفتن فراهم می سازد.

مناطق تاریخی و گردشگری فرهنگی

مکان Olduvai Gorge  در داخل دره Riftمکان اکتشافات ردپای انسانهای نخستین می باشد و پارک ملی Gombe Streamمکان بهترین تحقیقات مستند در خصوص میمونها ( شامپانزه و بابون) می باشد که توسط پیشتاز مستند سازی بنام خانم جین گودال در دهه 1960 انجام شد.

تانزانیا همچنین برای گردشگران جذابیت فرهنگ و صنایع دستی بویژه فرهنگ ماسایی (Maasai) و هنر و مجسمه های  Makondeو کنده کاری روی چوب آبنوس را دارد. تانزانیا مردم بسیار صمیمی با سنت دیرینه مهمانوازی سخاوتمندانه و فولکلور غنی دارد.

زنگبار (Zanzibar)

در خارج از سرزمین اصلی، زنگبار و پمبا قرار دارد، این جزیره ادویه های دل انگیز بخاطر تاریخ و  ماهیگیری تفننی دریای عمیق و سواحلش مشهور است. این جزایر با پرواز 20 دقیقه ای یا با قایق از دارالسلام بسادگی در دسترس قرار دارد. این جزایر از جاذبه گردشگری منحصر بفردی در استوا برخوردار می باشد.

زنگبار همچنین بخاطر ساکنین برجا مانده از قدیم ، درهای حکاکی شده، بالکن ها، خانه های تزئین شده از سنگهای مرجانی و صدف مشهور می باشد. در داخل جزیره زنگبار، گیاهان استوایی بسیار زیبا، درختان تنومند، گیاهانی با برگهای پر مانند، گونه های بومی متعدد می باشد. جزیره چانگو تنها حریم حفاظت شده لاک پشت های صد ساله می باشد و ذخایر دریایی در منطقه چومبه بخاطر حفاظت صخره های مرجانی حفظ شده اند. کانالهای زنگبار بخاطر غواصی در آن مشهور بوده و فرصتی را برای ورزشهای آبی فراهم می آورند.

شرایط آب و هوایی

تانزانیا با آب و هوای استوایی از شرایط اقلیمی مساعد در طول سال برخوردار می باشد. بین ماههای جون و اکتبر پائین ترین درجه حرارت را شاهدیم. در این ماهها درجه حرارت بین 10 درجه سانتی گراد در ارتفاعات شمالی تا حدود 23 درجه سانتی گراد در سواحل می باشد. سایر مناطق گرم و معتدل می باشند. از ماه دسامبر تا ماه مارس روزها گرم و آفتابی بوده و اغلب ابری در آسمان مشاهده نمی شود. درجه حرارت بین 25 تا کمتر از 30 درجه سانتی گراد در سراسر کشور می باشد.

زمینه ها و فرصت های سرمایه گذاری:

- اماکن اقامتی و هتل ها- تانزانیا با داشتن حیات وحش فراوان و ویژگیهای طبیعی منحصر بفردش، فرصت های سرمایه گذاری بیشماری را برای ساخت اماکن اقامتی استاندارد بین المللی و تسهیلات تفریحی مانند هتلها، مهمانسراها و مسافرخانه ها فراهم آورده است. فرصت های سرمایه گذاری مشترک در مناطق کیلوا Kilwa، زنگبار Zanzibar، مافیاMafia،   دارالسلام، اموانزاMwanza ، آروشا، ایرینگا Iringa، کلیمانجارو، سلوسSelous، کاتاوی Katavi، سعدانی Saadani، سرینگتی Serengeti، باباتی Babatiو بوکوباBukoba  مساعد می باشد.

موقعیت های امکان تاریخی، فرهنگی و باستانی تا سواحل بکر تمیز تانزانیا ، فرصت های سرمایه گذاری را فراهم می آورد که نمی تواند در هیچ جای دیگری در شرق و مرکز افریقا مقایسه و یافت شود. می توان ساختمانهای تاریخی را به بخش خصوصی در شهرهایی مانند باگامویو، پانگانی، تابورا و کیلوا اجاره داد

- جاذبه های گردشگری ساخته بشر- فرصت های سرمایه گذاری برای جاذبه های گردشگری ساخته بشر مانند پارکها و اماکن قمارخانه در تانزانیا وجود دارد و زمینه های آن بکر می باشد. در سایر زمینه ها مانند ایجاد پارکهای تفریحی، ماهیگیری در آبهای عمیق، دریانوردی و قایقرانی بر روی دریاچه ها فرصت سرمایه گذاری وجود دارد.

- گردشگری برگزاری کنفرانس و اکو توریزم(یا طبیعت گردیEco-tourism)-تانزانیا بخاطر اینکه کشوری است که آینده امیدوار کننده ای در زمینه گردشگری و تجارت دارد، فرصت های سرمایه گذاری فراوانی را در گردشگری برگزاری کنفرانس بویژه در ایجاد مراکز کنفرانس با استانداردهای بین المللی و همچنین زمینه برای صنعت بسیار پرسود گردشگری را فراهم می کند.

فرصت های سرمایه گذاری در اکو توریزم بویژه در توسعه ظرفیت های کوههای شرقی از سلسله جبال شمالی پاره (Pare) تا دامنه های اوزامبارا Usambaraو کوههای Uluguru  و Udzungwaوجود دارد.

- تورگردانان(Tour Operators) و حمل و نقل- تانزانیا بتدریج در حال تبدیل به یکی از مقاصد مطلوب گردشگری بین المللی است و فرصت های خوبی را برای تورگردانان و آژانسها و تجار فراهم می آورد. فرصت های سرمایه گذاری خوبی در خدمات حمل و نقل جاده ای، هوایی و آبی وجود دارد بعنوان مثال فرصت خدمات حمل و نقل با قایق در طول نوار ساحلی و در آبهای داخلی. با بازگشایی منطقه ساحلی جنوبی، قایق های تندرو نقش مهمی را در انتقال مسافرین از دارالسلام به جزایر زنگبار، پمبا، مافیا، کیلوا و امتاوارا ایفاء می کنند.

- خدمات آموزشی-  صنعت گردشگری بخاطر فقدان نیروی انسانی آموزش دیده با مشکلات زیادی روبرو می باشد. با کمک دولت فرانسه انستیتوی آموزش گردشگری در دارالسلام در حال ساخته شدن می باشد. در هر صورت فضا برای ایجاد انستیتوهای خصوصی هنوز وجود دارد که آموزش را برای تمام رده های پرسنل از کارکنان هتل و خدمات گرفته تا عوامل تور و سفر، راهنماهای کوه، راننده و محافظین طبیعت فراهم نماید.

 باشد که بیش از 25 درصد مجموع قلمروش را به پارک حیات وحش و مناطق تفریحی و بازی اختصاص داده است و از اینرو جذب گردشگر در تانزانیا یکی از سریعترین رشد مقاصد تعطیلات و گردشگری در جهان را داشته است. کشورهای زیادی هستند که بخاطر داشتن ویژگیهای استثنایی بخود می بالند. تانزانیا نیز از نظر حیات وحش و جذابیت های طبیعی و تاریخی در راس این کشورها قرار دارد. حدود 14 پارک ملی، 17 منطقه تفریحی و بازی، 50 منطقه بازیهای کنترل شده (game - controlled)، یک منطقه حفاظت شده و دو پارک دریایی و دو منطقه دریایی در تانزانیا وجود دارد.

مدار (Circuit) شمالی بازار گردشگری تانزانیا به دو مدار عمده تقسیم شده است. مدار شمالی که شامل پارکهای ملی سرنگتی (Serengeti)، تارانگیر(Tarangire)، دریاچه مانیارا (Manyara) و منطقه آروشا      می باشد. کوه دیدنی کلیمانجارو بزرگترین کوه آزاد قاره افریقا نیز در این منطقه می باشد. این کوه به همراه دهانه آتشفشانی Ngorongoroیکی از 8 عجایب جهان محسوب می شود و این منطقه در میان چشمگیرترین و مهییج ترین جاذبه گردشگری در جهان می باشد.مدار جنوبی« مدار گردشگری جنوبی » مناطق تعیین شده معروف تفریحی و بازی Selousبزرگترین منطقه در افریقا و Mikumi، کوههای Udzungwa، پارکهای ملی Ruaha   و  Katavaرا در بر می گیرد. سایر جاذبه های گردشگری مدار جنوبی شامل دریاچه ویکتوریا ( منشاء رودخانه نیل ) ، دریاچه نیاسا (Nyasa) ، دریاچه تانگانیکا می باشد که فرصتهایی را برای استراحت در سواحل، ورزشهای آبی و ماهیگیری تفننی را فراهم می سازد. اگر چه تانزانیا در مقایسه با کنیا تعداد کمتری گردشگر را جذب می کند اما عواید گردشگری بیشتری دارد. شاید دلیل آن بخاطر گرانتر بودن تانزانیا ( برای مثال بالا بودن نرخ هتل ها) باشد اما دلیل دیگر بخاطر تفاوتهای فعالیت های گردشگری در دو کشور می باشد. در کنیا بخش بزرگی از بازدید گردشگران بصورت گذران تعطیلات در سواحل می باشد که نسبتا ارزان قیمت می باشد اما در تانزانیا بیشتر گردشگری بصورت گردشگری مناطق حیات وحش (Safari) می باشد که گرانتر می باشد.گردشگری در سواحلسواحل اقیانوس هند تانزانیا 804 کیلومتر از سواحل بدون آلودگی و عالی در افریقا می باشد. شن های سفید و سواحل بدون آلودگی فضای آرامی را برای استراحت و آفتاب گرفتن فراهم می سازد.مناطق تاریخی و گردشگری فرهنگیمکان Olduvai Gorge  در داخل دره Riftمکان اکتشافات ردپای انسانهای نخستین می باشد و پارک ملی Gombe Streamمکان بهترین تحقیقات مستند در خصوص میمونها ( شامپانزه و بابون) می باشد که توسط پیشتاز مستند سازی بنام خانم جین گودال در دهه 1960 انجام شد.تانزانیا همچنین برای گردشگران جذابیت فرهنگ و صنایع دستی بویژه فرهنگ ماسایی (Maasai) و هنر و مجسمه های  Makondeو کنده کاری روی چوب آبنوس را دارد. تانزانیا مردم بسیار صمیمی با سنت دیرینه مهمانوازی سخاوتمندانه و فولکلور غنی دارد.زنگبار (Zanzibar)در خارج از سرزمین اصلی، زنگبار و پمبا قرار دارد، این جزیره ادویه های دل انگیز بخاطر تاریخ و  ماهیگیری تفننی دریای عمیق و سواحلش مشهور است. این جزایر با پرواز 20 دقیقه ای یا با قایق از دارالسلام بسادگی در دسترس قرار دارد. این جزایر از جاذبه گردشگری منحصر بفردی در استوا برخوردار می باشد.زنگبار همچنین بخاطر ساکنین برجا مانده از قدیم ، درهای حکاکی شده، بالکن ها، خانه های تزئین شده از سنگهای مرجانی و صدف مشهور می باشد. در داخل جزیره زنگبار، گیاهان استوایی بسیار زیبا، درختان تنومند، گیاهانی با برگهای پر مانند، گونه های بومی متعدد می باشد. جزیره چانگو تنها حریم حفاظت شده لاک پشت های صد ساله می باشد و ذخایر دریایی در منطقه چومبه بخاطر حفاظت صخره های مرجانی حفظ شده اند. کانالهای زنگبار بخاطر غواصی در آن مشهور بوده و فرصتی را برای ورزشهای آبی فراهم می آورند.شرایط آب و هواییتانزانیا با آب و هوای استوایی از شرایط اقلیمی مساعد در طول سال برخوردار می باشد. بین ماههای جون و اکتبر پائین ترین درجه حرارت را شاهدیم. در این ماهها درجه حرارت بین 10 درجه سانتی گراد در ارتفاعات شمالی تا حدود 23 درجه سانتی گراد در سواحل می باشد. سایر مناطق گرم و معتدل می باشند. از ماه دسامبر تا ماه مارس روزها گرم و آفتابی بوده و اغلب ابری در آسمان مشاهده نمی شود. درجه حرارت بین 25 تا کمتر از 30 درجه سانتی گراد در سراسر کشور می باشد.زمینه ها و فرصت های سرمایه گذاری:- اماکن اقامتی و هتل ها- تانزانیا با داشتن حیات وحش فراوان و ویژگیهای طبیعی منحصر بفردش، فرصت های سرمایه گذاری بیشماری را برای ساخت اماکن اقامتی استاندارد بین المللی و تسهیلات تفریحی مانند هتلها، مهمانسراها و مسافرخانه ها فراهم آورده است. فرصت های سرمایه گذاری مشترک در مناطق کیلوا Kilwa، زنگبار Zanzibar، مافیاMafia،   دارالسلام، اموانزاMwanza ، آروشا، ایرینگا Iringa، کلیمانجارو، سلوسSelous، کاتاوی Katavi، سعدانی Saadani، سرینگتی Serengeti، باباتی Babatiو بوکوباBukoba  مساعد می باشد.موقعیت های امکان تاریخی، فرهنگی و باستانی تا سواحل بکر تمیز تانزانیا ، فرصت های سرمایه گذاری را فراهم می آورد که نمی تواند در هیچ جای دیگری در شرق و مرکز افریقا مقایسه و یافت شود. می توان ساختمانهای تاریخی را به بخش خصوصی در شهرهایی مانند باگامویو، پانگانی، تابورا و کیلوا اجاره داد- جاذبه های گردشگری ساخته بشر- فرصت های سرمایه گذاری برای جاذبه های گردشگری ساخته بشر مانند پارکها و اماکن قمارخانه در تانزانیا وجود دارد و زمینه های آن بکر می باشد. در سایر زمینه ها مانند ایجاد پارکهای تفریحی، ماهیگیری در آبهای عمیق، دریانوردی و قایقرانی بر روی دریاچه ها فرصت سرمایه گذاری وجود دارد.- گردشگری برگزاری کنفرانس و اکو توریزم(یا طبیعت گردیEco-tourism)-تانزانیا بخاطر اینکه کشوری است که آینده امیدوار کننده ای در زمینه گردشگری و تجارت دارد، فرصت های سرمایه گذاری فراوانی را در گردشگری برگزاری کنفرانس بویژه در ایجاد مراکز کنفرانس با استانداردهای بین المللی و همچنین زمینه برای صنعت بسیار پرسود گردشگری را فراهم می کند.فرصت های سرمایه گذاری در اکو توریزم بویژه در توسعه ظرفیت های کوههای شرقی از سلسله جبال شمالی پاره (Pare) تا دامنه های اوزامبارا Usambaraو کوههای Uluguru  و Udzungwaوجود دارد.- تورگردانان(Tour Operators) و حمل و نقل- تانزانیا بتدریج در حال تبدیل به یکی از مقاصد مطلوب گردشگری بین المللی است و فرصت های خوبی را برای تورگردانان و آژانسها و تجار فراهم می آورد. فرصت های سرمایه گذاری خوبی در خدمات حمل و نقل جاده ای، هوایی و آبی وجود دارد بعنوان مثال فرصت خدمات حمل و نقل با قایق در طول نوار ساحلی و در آبهای داخلی. با بازگشایی منطقه ساحلی جنوبی، قایق های تندرو نقش مهمی را در انتقال مسافرین از دارالسلام به جزایر زنگبار، پمبا، مافیا، کیلوا و امتاوارا ایفاء می کنند.- خدمات آموزشی-  صنعت گردشگری بخاطر فقدان نیروی انسانی آموزش دیده با مشکلات زیادی روبرو می باشد. با کمک دولت فرانسه انستیتوی آموزش گردشگری در دارالسلام در حال ساخته شدن می باشد. در هر صورت فضا برای ایجاد انستیتوهای خصوصی هنوز وجود دارد که آموزش را برای تمام رده های پرسنل از کارکنان هتل و خدمات گرفته تا عوامل تور و سفر، راهنماهای کوه، راننده و محافظین طبیعت فراهم نماید. منبع: بولتن مرکز سرمایه گذاری تانزانیا   بخش تولید و ساخت (Manufacturing)

 

تانزانیا عرضه کننده غنی مواد اولیه با کیفیت است و بخش تولید تانزانیا که از رشد سریعی برخوردار است فرصت های خوبی را برای شرکتهایی که بدنبال سرمایه گذاری و ارزش افزوده در زمینه تولیدات متنوع و وسیع کشاورزی از طریق صنایع رو به رشد مبتنی بر کشاورزی می باشند را فراهم می کند.

اقتصاد تانزانیا اقتصادی است که بطور فزاینده ای مبتنی بر تولید و صادرات می باشد. در سال 2008 بخش تولید این کشور رشدی معادل 9/9 درصد داشت که در مقایسه با رشد 7/8 درصدی سال 2007 افزایش خوبی را نشان می دهد، ضمن آنکه کمک بخش تولید و ساخت به تولید ناخالص ملی (GDP) در سال 2008  رشدی معادل 2/9 درصد بود.

رشد تولید ناخالص ملی مرتبط با افزایش تولید صنعتی مواد غذایی و شیر، مواد شیمیایی و چاپ بوده است و از اینرو تولید کالا برای صادرات افزایش یافت. ارزش صادرات کالاهای ساخته شده با 7/113 درصد افزایش بالغ بر 3/662 میلیون دلار در سال 2008 بود که در مقایسه با 8/309 میلیون دلار در سال 2007 رشد خوبی را نشان می دهد. این افزایش تولیدات با صادرات نخ پنبه، کنف و دیگر کالاها حاصل شد.

زمینه و فرصت های سرمایه گذاری در بخش تولید و ساخت

صنایع شیمیایی

دسترسی کافی به مواد خام اولیه تانزانیا فرصت های چندی را برای تولید کود های فسفاتی و مواد شیمیایی کشاورزی با استفاده از فسفات در منطقه آروشا و ماده کائولین در منطقه کیساراوه فراهم کرده است، همچنین مواد خام اولیه برای تولید مواد شیمیایی از  گیاه گاو چشم( Pyrethrum)، مواد اولیه تولید مواد پزشکی و داروسازی از جمله داروهای دامپزشکی در تانزانیا وجود دارد.

زمینه های دیگر سرمایه گذاری در تانزانیا ظرفیت بزرگ ساخت عطرها، مواد پاک کننده، صابونها، مواد آرایشی، سیگار و تنباکو، رنگ و محصولات نفتی می باشد. ساخت لاستیک و تیوب نیز از فرصت های خوب سرمایه گذاری در بخش ساخت می باشد.

منسوجات، پوشاک و تولیدات چرمی

تانزانیا تاریخ و سابقه دیرینه ای در تولید منسوجات دارد که بر بخش تولیدی این کشور در دهه 1970 و 1980 غالب بود. اخیرا فرصت های سرمایه گذاری در زمینه نخ ریسی، بافندگی و منسوجات؛ بافت گره ای، تولید البسه و پوشاک و پارچه، فرش، قالی، طناب کشتی، طناب ضخیم فراهم شده است. همچنین زمینه برای ایجاد واحدهای برش، تولید و اصلاح (CMT) جهت صادرات نیز فراهم است. پنبه ریسی و تولید نخ ظرفیت بزرگی را برای سرمایه گذاری در تانزانیا فراهم کرده است. تانزانیا با بیشترین تعداد گاو در شرق و مرکز افریقا فرصت خوبی در ایجاد واحدهای دباغی و پروسه تولید چرم فراهم آورده است.

تولیدات فلزی و غیر فلزی

صنعت مهم دیگری که عمدتا بر بازار رو به رشد داخلی متمرکز شده است تولیدات فلزی و غیر فلزی می باشد. این بخش فرصت های خوب سرمایه گذاری را برای ساخت ظروف خاکی و سفالی، تولیدات شیشه ای، آجر، کاشی، سیمان، گچ و محصولات پلاستر فراهم می آورد.

دیگر زمینه های سرمایه گذاری در این بخش شامل تولید تخته سنگ، میله گرد، ورق، صفحات فلزی، شیلنگ ، لوله و میله می باشد. فلزات ساخته شده، ماشین آلات و تجهیزات، اتصالات، در، پله های فلزی ، چارچوب پنجره، مبدل های الکتریکی، وسایل برقی، رادیو ها و تجهیزات حمل و نقل مانند دوچرخه، گاریهای حیوانات  و نیز اشیا زینتی و جواهرات می باشد.

غذا، نوشیدنیها، کاغذ و محصولات کاغذی

سرمایه گذاران برای پوشش بازار داخلی و منطقه ای می توانند شرکتهای پرسودی را در تولیدات لبنی، کنسرو سازی و حفظ میوه و سبزیجات، ماهی و مواد غذایی دریایی مشابه، تولید روغن های حیوانی و گیاهی،کارخانه ذرت و پخت آن، شکر و شیرینی و نیز مواد تغذیه حیوانات در تانزانیا تاسیس نمایند.

سرمایه گذاری در تولید مشروبات الکلی، آبجو، نوشابه های غیر الکلی ، آب گاز دار و پر کردن بطری از آبهای چشمه های طبیعی و معدنی از جمله فعالیت های تولیدی پرسود در تانزانیا می باشد. سایر فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری شامل تولید خمیر کاغذ، مواد بسته بندی، لوازم التحریر و محصولات کاغذی ، کاغذ و مقوا از مواد اولیه داخلی در تانزانیا فراهم می باشد.

ملاحظه:

- بطور کلی صنایع تولیدی در تانزانیا در وضعیت اولیه قرار دارند و زمینه های زیادی برای سرمایه گذاری در تولید و ساخت بسیاری از اقلام مصرفی در این کشور وجود دارد. بسیاری از کالاهای مصرفی این کشور از خارج وارد تانزانیا می شود. در صورت سرمایه گذاری در تولید برخی محصولات مورد نیاز فوق الذکر می توان به تامین کالاهای مصرفی داخل تانزانیا و صادرات آن به کشورهای همسایه تانزانیا در منطقه شرق افریقا مانند اوگاندا، بروندی، زامبیا، کنگو و مالاوی مبادرت کرد. اما عمده ترین چالشهای سرمایه گذاران بحران انرژی و بویژه کمبود برق در این کشور است که نیاز اصلی کارخانجات تولیدی می باشد. از اینرو در حال حاضر سرمایه گذاران خارجی بیشتر تمایل دارند در زمینه های زود باز ده که نیاز به مصرف انرژی کمتری دارد فعال باشند. در صورت برطرف شدن مشکل کمبود انرژی اخذ امتیازاتی مانند گرفتن زمین مناسب با شرایط اقتصادی، معافیت های مالیاتی در اوایل کار می تواند انگیزه های لازم را برای سرمایه گذاران فراهم نماید.

 

 

 بخش زیر ساختهای اقتصادی (infrastructure)

ظرفیت های سرمایه گذاری در بخش انرژی

تانزانیا در دراز مدت این ظرفیت را دارد که صادر کننده انرژی به منطقه افریقا باشد. تانزانیا منابع فراوانی برای تولید انرژی از جمله انرژی برق آبی، انرژی باد، گاز، ذغال سنگ، نفت و سوخت های سبز (biofuels) دارد اما این کشور فاقد زیر ساخت های اساسی برای مهار و استفاده از این انرژیها می باشد. ذخایر ذغال سنگ حدود 1200 میلیون تن تخمین زده می شود که 304 میلیون تن آن ذخایر ثابت شده می باشد. تخمین زده می شود که ذخایر گاز طبیعی اثبات شده 45 میلیارد متر مکعب باشد. ظرفیت انرژی برق آبی پتانسیل 4700 مگاوات را دارد که تنها 10 درصد آن تاکنون توسعه یافته و استفاده می شود. سایر منابع انرژی دست نخورده و فراوان تانزانیا شامل منابع بومی انرژی مانند اورانیوم، انرژی خورشیدی، انرژی باد و انرژی گرمای زمین می باشد.

این پتانسیل می تواند ظرفیت بیش از 6000 مگاوات برق را در دراز مدت تولید نماید که بیش از 4000 مگاوات آن می تواند به کشورهای همسایه صادر شود. افزایش تقاضای انرژی در داخل کشور سالانه بمیزان 11 تا 13 درصد در چند سال آتی می باشد که بیشتر کشورهای همسایه تانزانیا نیز شرایط مشابه را دارند بعنوان مثال کنیا کسری 200 مگاواتی انرژی برق دارد و نیاز انرژی برق آن هر ساله  16 درصد افزایش می یابد.

زمینه ها و فرصت های سرمایه گذاری در بخش انرژی

 

پتانسیل عرضه

ظرفیت پتانسیلی

 ( مگاوات)

مشاهدات عینی

برق آبی

2100

سد Stiegler’s Gorgeو سایر سدها. سد مذکور به تنهایی می تواند  1200مگاوات برق تولید کند.

گاز

500

تولید برق با استفاده از گاز طبیعی از حوزه های Songo Songoو حوزه Mnazi Bay

ذغال سنگ

600

تولید برق با استفاده از ذغال سنگ از معدن Mchuchuma  و Kiwira  در قسمت جنوب غربی کشور

سوخت سبز(biofuels)

200

تولید برق با استفاده از اتانول از شکر و بیو دیزل از روغن نخل و Jatropha

نفت

450

شرکت شل، پتروبراس و شرکتهای دیگر قبلا حق اکتشاف تعدادی از بلوک های نفتی خارج از سواحل اصلی و اطراف جزایر زنگبار و پمبا را بدست آورده اند.

 مجموعا 3850 مگاوات پتانسیل وجود دارد که تقاضای پیش بینی شده در سال 2020 ، 1600 مگاوات می باشد.

2250 مگاوات ظرفیت پتانسیل برای صادرات به منطقه وجود دارد

 

 

زمینه سرمایه گذاری در جاده ها و حمل و نقل هوایی

تانزانیا فرصت سرمایه گذاری در شبکه های راه هوایی، ریلی و جاده ای را فراهم ساخته است. سرمایه گذاری در حمل و نقل سبب تسهیل کالا و مسافر در سراسر خاک این کشور و کشورهای همسایه می شود. تانزانیا مجموعا شبکه جاده ای خوبی به طول 85 هزار کیلومتر دارد که شامل جاده اصلی( به طول 10300 کیلومتر)، جاده منطقه ای ( به طول 24700 کیلومتر)، جاده شهری( به طول 2450 کیلومتر) و جاده های محلی ( به طول 27550 کیلومتر ) می باشد. حمل و نقل هوایی در تانزانیا از طریق سه فرودگاه بین المللی دارالسلام، کلیمانجارو و زنگبار و 5 فرودگاه عمده داخلی و حدود 60 باند کوچک پروازی صورت می گیرد.

دولت تانزانیا جهت اجتناب از تنگناهای لجستیکی که ممکن است روند رشد کنونی را بویژه در رابطه با رشد صادرات متوقف کند، در تلاش است تا شبکه حمل و نقل را افزایش داده و بدان وسعت بخشد.

زمینه سرمایه گذاری در حمل و نقل آبی و راه آهن

حمل و نقل دریایی تانزانیا از طریق بنادر عمده ای مانند بندر دارالسلام، بندر تانگا و بندر ام تاوارا پشتیبانی می شود در حالیکه حمل و نقل آبی داخلی بنادر دریاچه ویکتوریا، دریاچه تانگانیکا و دریاچه نیاسا (Nyasa) را پوشش می دهد. شبکه راه آهن تانزانیا مسیری به طول 3685 کیلومتر دارد که 2715 کیلومتر آن دارالسلام را به مناطق مرکزی و شمالی کشور متصل می کند و توسط شرکت راه آهن تانزانیا (TRC) اداره می شود و 1860 کیلومتر دارالسلام را به زامبیا متصل می کند که با مدیریت مشترک تانزانیا و زامبیا (TAZARA) کار می کند.

حمل و نقل هوایی و جاده ای

حمل و نقل جاده ای- زمینه سرمایه گذاری در راه زمینی شامل ایجاد جاده و نیز ایجاد ناوگان تجاری و سرویس اتوبوسهای شهری می باشد. قانون راه سازی جدید 2007 نقش بخش خصوصی را در بخش جاده ای مشخص نموده است. زمینه های دیگر سرمایه گذاری شامل ایجاد پارکینگ، ترمینالهای اتوبوس و ایستگاههایی برای شهرهای مهم می باشد.

بخش حمل و نقل هوایی تقاضای فزاینده برای حمل و نقل هوایی بخاطر میزان زیاد حجم گردشگران و حمل و نقل کالا وجود دارد. فرصت های سرمایه گذاری در مدیریت 21 فرودگاه داخلی موجود تا گسترش ساختمان ترمینالهای آن، ساخت انبار و آشیانه و تسهیلات فرودگاهی وجود دارد. برخی از این فرودگاهها زمینه و فرصت هایی را برای سرمایه گذاری در ساخت EPZ، هتل ها و انبار، آشیانه هواپیما و تسهیلاتی برای انبارهای کشاورزی، مواد معدنی، شیلات و غیره و نیز سردخانه فراهم می سازند.

حمل و نقل راه آهن و حمل و نقل آبی

راه آهن وجود دو شبکه خط آهن مجزا فرصت های سرمایه گذاری در توسعه انبارهای کانتینر در داخل و عمیلیات کانتینر inter-modalدر چندین نقطه راه آهن را فراهم می سازد. سایر زمینه های سرمایه گذاری شامل ایجاد تعمیر و نگهداری تخصصی راه آهن و ساخت خطوط جدید و توسعه آن می باشد. زمینه های ممکن برای توسعه خطوط آهن مناطق Isaka- Kigali، Arusha- Musoma، Uvinza- Kasulu-Magamo( Burundi)و Mbamba Bay- Mtwaraمی باشد. بطور کلی زمینه های سرمایه گذاری بیشتر، مرتبط کردن بنادر دریایی به نقاط دور دست و کشورهای همسایه می باشد. امتیاز خدمات خط آهن تانزانیا و زامبیا (TAZARA) یکی از زمینه ها و فرصت های سرمایه گذاری می باشد ضمن آنکه سرمایه گذاری در لوکوموتیو و ریل زمینه پرسودی برای سرمایه گذاران خواهد بود. ساخت خط آهنی که شبکه تانزانیا و زامبیا را به معادن ذغال سنگ Mchuchumaو معادن سنگ آهن  Ligangaمتصل کند، زمینه بکری برای سرمایه گذاران خارجی می باشد.

حمل و نقل دریایی- ساخت و ارائه خدمات حمل و نقل دریایی به سه بندر در دریاچه های داخلی فرصت خوبی را برای سرمایه گذاران خارجی فراهم می آورد. فرصت های بزرگی برای سرمایه گذاری در زمینه قایق های تندرو لوکس برای مرتبط کردن بنادر متعدد کشور با مراکز استراتژیک وجود دارد. این زمینه ها شامل مرتبط کردن:

ارتباط بندر دارالسلام به تانگا، بندر مومباسا، دبی، مافیا، امتاوارا، لیندی، موزامبیک و غیره

ارتباط بندر اموانزا به مارا، کامپالا، انتبه، سه سه ، تورورو، کیسومو و غیره

ارتباط بندر کیگوما به رواند، بروندی، کنگو ، روکوا و غیره

زمینه سرمایه گذاری در حمل و نقل لوله ای-تانزانیا مرکزی برای انتقال ترانزیت نفت و سوخت به تمام 6 کشور همسایه می باشد. تمام این انتقال نفت بوسیله حمل و نقل جاده ای انجام می شود اما زامبیا از حمل و نقل جاده ای و هم بوسیله لوله (TAZAMA) سوخت را منتقل می کند. زمینه و فرصت های بزرگی برای ساخت و استفاده از خطوط لوله که بنادر تانزانیا در اقیانوس هند را با تمام کشورهای همسایه متصل کند وجود دارد.

ملاحظه:

- یکی از موانع بزرگ سرمایه گذاری شرکت های خارجی در تانزانیا کمبود انرژی بویژه انرژی برق و عدم وجود شبکه راههای مناسب برای عرضه تولیدات به باراز مصرف داخلی و یا صادرات کالاهای تولیدی می باشد. این امر سبب می شود که هزینه تولید کالا جهت عرضه تولیدات به بازار مصرف افزایش یابد و توان رقابتی از تولید کنندگان در یک اقتصاد مبتنی بر بازار و واردات آزادانه کالا گرفته شود. زمینه سرمایه گذاری شرکت های خارجی در زمینه تولید انرژی برق و نیز راهسازی در تانزانیا بسیار زیاد است اما در حال حاضر بخاطر هزینه های زیاد راه سازی استقبال چندانی از سوی سرمایه گذاران متوسط خارجی در این بخش صورت نمی گیرد. از اینرو بنظر می رسد که طرح کشورهای همسایه تانزانیا برای سرمایه گذاری مشترک در این خصوص و مشارکت دادن برخی کشورهای پیشرفته در حال حاضر تنها فرصتی است که تانزانیا و همسایگان آن می توانند بدان امیدوار باشند.

 

 

فرصتهای سرمایه گذاری در تانزانیا

7- بخش منابع طبیعی(Natural Resources)

افزایش شدید تقاضای بین المللی برای منابع طبیعی سبب شده است که تانزانیا یکی از مقاصد مهم سرمایه گذاری در زمینه منابع طبیعی باشد. تانزانیا از مواهب منابع طبیعی قابل ملاحظه که شامل جنگل و بیشه زار، حیوانات وحشی، رودخانه ها، دریاچه ها و آبگیرها می باشد، برخوردار می باشد. تمام این منابع به اقتصاد ملی تانزانیا کمک می کند.

جنگل-تانزانیا حدود 5/33 میلیون هکتار بیشه زار (woodlands) دارد، 39 درصد این بیشه زار بعنوان ذخایر جنگلی شناخته شده است. بیش از 80000 هکتار تحت مدیریت درختکاری جنگلی می باشد و حدود 6/1 میلیون هکتار نیز تحت مدیریت آبخیزداری می باشد. ارزش جنگلهای تانزانیا با افزایش فعلی گردشگران بسرعت در حال افزایش می باشد.

صنعت زنبورداری-تانزانیا موم و عسل صادر می کند گرچه ظرفیت این کشور هنوز تماما مورد استفاده قرار نگرفته است. عسل تانزانیا طبیعی و ارگانیک بوده و در زمره بهترین عسل های جهان می باشد و از تقاضای بالایی در بازار داخلی و همچنین از بازار صادراتی رو به افزایش و مطمئنی در اروپا، ژاپن و خاورمیانه برخوردار است.

شیلات- منابع آبی تانزانیا نمی تواند با منابع آبی کشورهای همسایه اش قابل مقایسه باشد. منابع آب شیرین که شامل آبهای شیرین سه دریاچه یعنی دریاچه ویکتوریا، دریاچه تانگانیکا و دریاچه نیاسا می باشد بخش بزرگی از سطح آبی تانزانیا به مساحت حدود 53480 کیلومتر مربع را در بر گرفته است،ضمن آنکه تانزانیا از منابع دریایی در امتداد 800 کیلومتر از سواحل غنی خود با ماهی های متنوع دریایی برخوردار می باشد. علاوه بر این تانزانیا دارای رودخانه های بزرگ قابل کشتیرانی مانند رودخانه روفیجی(Rufiji)، رودخانه کاگرا (Kagera)، رودخانه رووو (Ruvu)، رودخانه پانگانی(Pangani) و رودخانه روووما (Ruvuma) می باشد که بسیار مناسب ماهیگیری و پرورش آبزیان بویژه پرورش ماهی در نزدیکی های بستر رودخانه می باشد.

زمینه ها و فرصت های سرمایه گذاری در منابع طبیعی

استخراج از جنگلصنعت جنگل به صنعت خمیر و کاغذ و صنعت تولیدات چوب تقسیم شده است.

صمغ و رزین ها(Resins)- این ماده در مناطق ایرینگا (Iringa)، منطقه اموانزا (Mwanza)، منطقه روووما(Ruvuma)، منطقه ساحلی، منطقه موروگورو(Morogoro)، منطقه کاگرا (Kagera) و منطقه لیندی (Lindi) یافت می شود. بیش از 2000 تن متر (Metric tons) رزین  از درختان سوزنی موجود می تواند برداشت شود. زیر بناهای موجود برای بهره برداری شامل شبکه های جاده و راه آهن خوب و مسیرهای صادراتی می باشد.

سقز (Gum) عربیاین ماده در مناطق سینگیدا (Singida)، شینیانگا (Shinyanga)، مانیارا (Manyara)، آروشا و تابورا یافت می شود. این ماده از درختان اقاقیای موجود بویژه درختان اقاقیای سنگال می تواند گرفته شود. زیربناهای موجود برای بهره برداری شامل شبکه های جاده و راه آهن خوب و حضور کارگر ماهر می باشد.

سبزی طنین (Tannin)- این سبزی در مناطق ایرنگا، امبیا، کلیمانجارو، آروشا، منیارا و تانگا یافت می شود. این ماده از درختان Wattleگرفته می شود. زیربناهای موجود برای بهره برداری شامل شبکه های جاده و راه آهن خوب و زمین مناسب و کارگر ماهر می باشد.

سوخت سبز(Bio-fuel)-  تانزانیا فرصت های زیادی برای بهره برداری و تولید سوخت سبز بویژه از درختان Jatrophaو نخل روغن (Oil Palm) فراهم کرده است. فرصت های سرمایه گذاری برای کاشت Jatrophaدر مناطق شمال شرقی و جنوب غربی تانزانیا وجود دارد، ضمن آنکه درخت روغن نخل در بخش شرقی، غربی و مناطق مرکزی تانزانیا رشد می کند.

شیلات- تانزانیابا منابع قابل ملاحظه ماهی بمیزان730000 تن متر در سال از آبهای شیرین فرصت های خوبی را در پروسس کردن ماهی، کنسرو کردن و بسته بندی ماهی برای صادرات فراهم می سازد. سایر فرصت های سرمایه گذاری شامل ساخت و ایجاد نهادها مانند صنایع و وسایل ماهیگیری، تجهییزات و خوارک ماهی، عرضه کامیونهای یخچال دار و ارائه امکانات سردخانه و نیز پشتیبانی فنی به این بخش فراهم می باشد.

ماهیگیری حوضچه ای (pond fishing)-این زمینه یکی از حوزه های دست نخوده و بکری است که می تواند عایدات قابل ملاحظه ای را برای فعالیت به همراه داشته باشد. این فرصت سرمایه گذاری می تواند شامل ساخت حوضچه های ماهی و سدهای آبی باشد. مکانهای موجود برای سرمایه گذاری ماهیگیری حوضچه ای عبارتند از:

- مناطق ساحلی، موروگورو، دارالسلام: در آبهای رودخانه ها، جویبارها و پرورش آبزی در موروگورو

- مناطق آروشا، منیارا، کلیمانجارو و تانگا: در سد Nyumba ya Mungu، رودخانه پانگانی و رودهای کوچک

- مناطق ایرینگا، امبییا، روووما، امتاوارا: در رودخانه بزرگ روآها، دارای شبکه خوب جاده و راه آهن، بازار صادراتی به زامبیا، زیمباوه، مالاوی و موزامبیک.

- مناطق تابورا، کیگوما، روکوا : دریاچه روکوا و دره مالاگاراسی و پتانسیل بازارهای صادراتی بزرگ در زامبیا، کنگو، رواندا و بروندی

- مناطق اموانزا، مارا، شینیانگا، کاگرا: این مناطق دسترسی مستقیم به اتحادیه اروپا و بازارهای منطقه را دارند.

- مناطق سینگیدا، دودوما: بسیاری از ذخایر آبی را دارا بوده و شبکه راه آهن در این منطقه وجود دارد.

زنبور داری

تولیدات زنبور برای مقاصد مختلفی مانند مصرف غذایی، مواد اولیه خام برای صنایع مختلف و پزشکی بکار می رود. ظرفیت تخمینی تولیدات زنبور در تانزانیا حدود 138000 تن عسل و 9200 تن موم زنبور عسل در سال می باشد. اخیرا شرکتهای کمی دست اندر کار صادرات عسل و موم شده اند. راه اندازی کندوی عسل در مقیاس وسیع در مناطقی که دارای ظرفیت بالای تولید عسل می باشد و نیز ایجاد کارخانجات پروسه موم زنبور در مقیاس وسیع می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا از این فرصت سودآور برای صادرات بهره برداری شود.

مناطقی که می تواند بیش از 3000 تن عسل در سال تولید کند عبارت از مناطق تابورا، روکوا، شینیانگا، کیگوما، لیندی، آیرینگا، روووما، امبییا، کاگرا، منیارا، تانگا، سینگیدا، دودوما و مناطق ساحلی می باشند؛ در حالیکه مناطقی که می تواند بیش از 500 تن موم عسل در سال تولید کند عبارت است از مناطق تابورا، روکوا، شینیانگا، کیگوما،لیندی و آیرینگا

حیات وحش

برخی از مناطق تانزانیا به منطقه حفاظت شده حیات وحش اختصاص یافته است. اشکال استفاده و بهره برداری از حیات وحش در تانزانیا عبارتند از بازدید شکاری(Game viewing)، شکار توریستی، شکار ساکنین، مرتع داری و پرورش آنان. جوایز شکاری و پرندگان زنده نیز صادر شده است.

ملاحظه:

-  استفاده از موارد فوق الذکر در منابع طبیعی تانزانیا بصورت ابتدایی و محدود در این کشور مورد بهره برداری قرار می گیرد. بعنوان مثال در زمینه شیلات ظرفیت بسیار زیادی برای صید صنعتی در سواحل این کشور وجود دارد اما متاسفانه تاسیسات نگهداری از آبزیان صید شده مانند سردخانه و انبار های ذخیره آبزیان و نیز صنایع تبدیلی برای کنسرو کردن آبزیان در این کشور وجود ندارد.

از آنجا که بخش قابل توجهی از سرزمین تانزانیا بصورت جنگل می باشد و گونه های متعدد گل و گیاه در قلمرو این کشور فراوان است از اینرو پرورش زنبور عسل از زمینه ها و فرصت های خوب سرمایه گذاری است که می تواند همراه با موفقیت و سود آوری باشد. زیرا که تولید عسل نیاز زیادی به کارگاههای پیچیده نداشته و از اینرو از بحران انرژی برق که صنایع این کشور با آن مواجه هستند مصون خواهد بود.

 

منبع: بولتن مرکز سرمایه گذاری تانزانیا

 

سفارت جمهوری اسلامی ایران - دارالسلام

 

وزارت امورخارجه | روادید الکترونیک | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر