سفیرجمهوری اسلامی ایران در تازنزانیا
ساختار سیاسی

 

 

 

 

آدرس سایت کابینه کشور تانزانیا

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cabinet_of_Tanzania

  

بسمه تعالی

 

تقسیمات کشوری تانزانیا

 

موقعیت: تانزانیا در شرق آفریقا و در حاشیه اقیانوس هند واقع و با کشورهای کنیا، اوگاندا، بروندی، روندا، جمهوری دمکراتیک کنگو، زامبیا، مالاوی و موزامبیک همسایه بوده و راه دسترسی بیشتر این کشورها به دریای آزاد از طریق تانزانیا می باشد.مساحت کشور  947300 کیلومتر مربع با در نظرگرفتن جزایر زنگبار (انگوجو)، پمبا، مافیا و چند جزیره کوچک دیگر، 59050 کیلومترمربع آن در آب و 886037 کیلومتر مربع آن در خشکی قرار دارد.خط ساحلی1424 کیلومتر می باشد.

ساختار تقسیمات کشوری جمهوری متحده تانزانیا(United Republic of Tanzania)

جمهوری متحده تانزانیا متشکل از سرزمین اصلی(تانگانیکای سابق) و زنگبار است که در سال 1964 با اتحاد تانگانیکا و زنگبار تاسیس گردید و به صورت فدرالی اداره می گردد.ضمن آنکه کشور تانزانیا دارای رئیس جمهور و پارلمان و کابینه دولت است، زنگبار نیز به صورت نیمه خود مختار دارای رئیس جمهور و هیأت دولت و پارلمان می باشد و بجز وزرای خارجه؛ دفاع ، کشور و دارایی،  وزرات خانه های مستقل دارد.   تانزانیا عضو اتحادیه کشورهای "هم سود" است و در تقسیمات کشوری نیز تابع تقسیمات کشورهای عضو آن اتحادیه است. بنابر این در تقسیمات کشوری بر اساس ماده 2-2 بخش 1 قانون اساسی تانزانیا ،این کشور به چهار سطح به ترتیب  منطقه، ناحیه یا ولایت ، بخش  و  بخش محلی تفکیک می گردد.

استقلال: 26 آوریل 1964 سالروز استقلال تانزانیا است . در9 دسامبر 1961 تانگانیکا از قیمومیت انگلیس خارج شد و زنگبار نیز در 19 دسامبر 1963 از انگلستان اعلام استقلال کرد . در 26 آوریل 1964 با اتحاد تانگانیکا و زنگبار ، جمهوری متحد تانزانیا و زنگبار تشکیل شد که درتاریخ 29 اکتبر 1964 به جمهوری متحد تانزانیا تغییر نام داد 

 

تقسیمات اجرایی :رئیس جمهور JAKAYA KIKWETE ( از 26 نوامبر 2010 ) رئیس کشور و رئیس دولت می باشد که به همراه معاون رئیس جمهور ( که اصالتا می باید زنگباری باشد ) دکتر محمدغریب بلال طی برگزاری انتخاباتی همزمان در یک برگ رای ( از 26 نوامبر 2010 ) برای مدت 5 سال انتخاب شدند. نخست وزیر و وزرای کابینه تانزانی از سوی رئیس جمهور میان اعضای پارلمان برای تشکیل کابینه معرفی می شود. ( انتخابات بعدی نوامبر 2015 برگزار خواهد شد.)شایان ذکر است آقای جاکایا مویشو کیکوته در انتخابات نوامبر 2010 با کسب 2 / 61 %آراء برای بار دوم انتخاب شد . در انتخابات دسامبر 2005 کیکوته توانست 80/3% آراء را به دست آورد . شایان ذکر است بر اساس سیستم جدید انتخابات در زنگبار ، رئیس جمهور همراه دومعاون رئیس جمهور برای ریاست دولت زنگبار و رسیدگی به مسائل داخلی برای دوره 5 ساله انتخاب می شود.

 

  • منطقه: بزرگترین واحد تقسیمات کشوری تانزانیا است که از چند ناحیه با ولایت تشکیل میگردد. براساس سرشماری سال 2012 این کشور دارای 30 منطقه است که بیست و پنج منطقه آن در سرزمین اصلی ( تانگانیکا)و پنج منطقه نیز در زنگبار واقع است هر منطقه دارای کمیسر منطقه ای است که توسط رئیس جمهور تعیین می گردد.

  • ولایت:   هر منطقه شامل چند ناحیه یا ولایت است و هر ولایت دارای شهردار و شورای شهر جداگانه می باشد. 30 منطقه تانزانیا در مجموع شامل 169 ولایت است.

  • بخش: هر بخش درواقع یک سازمان اداری جهت مدیریت چند بخش محلی است. هر بخش در تانزانیا دارای یک نماینده در پارلمان می باشد.

  • بخش محلی:  روستا کوچکترین ترین ساختار اداری دولت در سطح جامعه است. بخش محلی یا Shehiaیک ساختار اداری برای یک شهر یک یا بخشی از یک شهر بزرگتر (بخش شهری) تا 21000 نفر  جمعیت می باشد. بخش روستایی از چندین روستا تشکیل شده است.

تانزانیا دارای 30 منطقه است که بیست و پنج منطقه آن در سرزمین اصلی و پنج منطقه آن در زنگبار واقع است.

مناطق سرزمین اصلی  شامل

 آروشا، دارالسلام ، دودوما، ارینگا ، کاگرا، کیگوما ، کلیمانجارو، لیندی، مانیارا، مارا، مبوا ، موروگورو ، متوارا، موانزا، پمبای شمالی ، پمبای جنوبی ، پوانی ، روکوا، رووما، شینوانگا، سینگیدا، تابورا ، تانگا ، زنگبار شمالی و مرکزی ، زنگبار جنوبی ، زنگبار شرقی تقسیم می شود هر كدام از مناطق داراي کمیسر منطقه و شهردار مي باشد كه تحت نظر وازرت كشور فعاليت مي نمايند و روستاهاي هربخش از طريق نماينده روستا با استانداري همكاري داشته و اداره مي شود.

در9 دسامبر 1961 تانگانیکا از قیمومیت انگلیس خارج شد و زنگبار نیز در 19 دسامبر 1963 از انگلستان اعلام استقلال کرد . در 26 آوریل 1964 با اتحاد تانگانیکا و زنگبار ، جمهوری متحده تانزانیا و زنگبار تشکیل شد که درتاریخ 29 اکتبر 1964 به جمهوری متحد تانزانیا تغییر نام داد. قانون اساسی تانزانیا در 25 آوریل 1977 به تصویب رسید وتغییرات اساسی قانون در اکتبر 1984 صورت گرفت. همچنین در سال 2015 تغییر جدیدی در قانون اساسی صورت گرفته لکن هنوز قانون اساسی اصلاح شده به همه پرسی گذاشته نشده است.

سن رای : رای دادن بر اساس قانون اساسی تانزانیا 18 سال تمام است.

حکومت : براساس قانون اساسی  رئیس جمهور به عنوان رئیس حکومت و رئیس دولت و فرمانده کل نیروی نیروی دفاع کشور معرفی شده است و برای مدت 5 سال با تصویب آراء عمومی انتخاب می شود . احزاب و گروههای سیاسی از سال 1993 تحت سیطره حزب حاکم ( CCM) اجازه فعالیت یافتند واولین انتخابات چندحزبی در سال 1995 برگزار شد . در عین حال طی  همواره قدرت در اختیار حزب حاکم باقی مانده است.

سیستم قانونگذاری :سیستم قانونگذاری تانزانیا به صورت تک مجلسی می باشد و به نام مجلس ملی یا "بونگه" نامیده می شود. تعداد کرسیهای پارلمان 274 کرسی با رای مستقیم مردم انتخاب شده و 37 کرسی اختصاص به زنان توسط رئیس جمهور معرفی می شوند،5 کرسی مربوط به نمایندگان مجلس زنگبار نیز برای مدت 5 سال از میان منتخبین مجلس زنگبار در مجلس تانزانیا جای می گیرند. مجلس تانزانیا علاوه بر تصویب قوانین مربوط به تانزانیا ، با توجه به شرایط ، نسبت به تصویب قوانینی که تنها درمحدوده داخلی تانزانیا ( بجز زنگبار ) کاربرد دارد، نیز اقدام می کند.زنگبار نیز دارای مجلسی مجزا برای تصویب قوانین اجرایی در زنگبار می باشد . مجلس زنگبار دارای 50 کرسی است که توسط آراء مستقیم عمومی برای مدت 5 سال انتخاب می شوند. آخرین انتخابات پارلمانی دراکتبر 2015 برگزار شده است.

قانون اساسی :قانون اساسی تانزانیا در 25 آوریل 1977 به تصویب رسید وتغییرات اساسی قانون در اکتبر 1984 صورت گرفت. 

سیستم قضایی :سیستم قضایی تانزانیا شامل دادستان عمومی ، دادگاه استیناف ( متشکل از رئیس دادگستری و چهارتن از حقوقدانان ) ،دادگاه عالی ( متشکل از رئیس قضات و 25 حقوقدان معرفی شده توسط رئیس جمهور که دارای شعباتی درتمامی مناطق کشور است ) ،دادگاههای ناحیه ای ، دادگاههای ابتدایی ( دارای حق رسیدگی به شکوائیه های محدود که رسیدگی به موارد بالاتر به رده های بالاتر قضایی ارجاع داده می شود)

جمعیت: جمعیت فعلی تانزانیا نزدیک به 50 میلیون نفر است. طبق آخرین سرشماری در 30 دسامبر 2012  این جمعیت بالغ بر 44میلیون و 929 هزار نفر بوده است.  ساختار سنی جمعیت (سال 2011):

- 0 تا 14 سال 42% (9003152 مرد و 8949061 زن)

- 15 تا 64 سال1/55% (11633721 مرد و 11913951 زن)

میانگین سنی:(2011) میانگین سنی کل جمعیت 5/18 سال، میانگین سنی مردان 2/18 سال و میانگین سنی زنان7/18سال

رشد جمعیت: (2012) 96/1%

گروههای قومی:99% جمعیت بومی آفریقایی شامل (95% از قبیله بانتو مرکب از 130 قبیله متفاوت) و 1% از نژادهای آسیایی و اروپایی و عرب می باشند. اعراب بومی و آفریقایی به صورت عرب آفریقایی مختلط شده اند.

ترکیب دینی: باتوجه به لائیک بودن حکومت، معمولاً ترکیب دینی به نحوی اعلام میشود که هیچ یک از ادیان حائز اکثریت نباشند. بر همین اساس تانزانیا در سازمان همکاری اسلامی نیز عضویت ندارد. علی ایحال در آمار غیر رسمی گفته شده که  55 درصد مسلمان، 30 درصد مسیحی و بقیه پیروان سایر ادیان هستند.

 

 

 

 

 

وزارت امورخارجه | روادید الکترونیک | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر